درباره ما

شرکت بیمه به منظور عرضه خدمات بیمه‌های در زمینه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکائی) و کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی تأسیس گردیده است. در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹پروانه فعالیت خـود را در کلیـه رشتــه­ مرکـزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود با صـدور نخسـتین بیمه نامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۵مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۸، فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز نموده و این مجوز همه ساله تمدید شده است.

ثبت سفارش
انواع بیمه ها

اولين قرار داد بيمه اي که به وجود آن پي برده اند بيمه حمل و نقل است که به سال 1347 ميلادي در شهر ژن ايتاليا منعقد شده است. بنابراين شايد شروع فعاليت بيمه اي به معني امروزي آن قرن چهاردهم ميلادي باشد. پيدايش بيمه در قرن چهاردهم و يا احتمالاً يک قرن قبل از آن به اين معني نيست که قبل از آن بشر در صدد يافتن وسيله اي براي مقابله با آثار حوادث نبوده است .

بیمه مسئولیت چیست؟

یکی دیگر از انواع بیمه ، بیمه مسئولیت است. در این بیمه مسئولیت افراد در برابر موضوعات مختلف بیمه‌ می‌شود.