انواع بیمه‌های عمر

چکیده

انواع بیمه‌های عمر

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۱ مهر
483

بیمه‌های عمر انواع گوناگون دارد‌. بالغ بر صدها نوع بیمه عمر در نقاط مختلف دنیا عرضه می‌گردد‌. به‌طور کلی بیمه‌های عمر را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود که توضیح اجمالی هر دسته و انواع بیمه‌های عمر و پس‌انداز آن که در کشور ما ارائه می‌شود به شرح زیر است‌:

۱ – بیمه‌های عمر خطر فوت (به شرط فوت)

در این نوع بیمه‌، شرکت بیمه تعهد می‌کند درصورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد‌، سرمایه بیمه را به استفاده کننده بپردازد‌. بدیهی است که در صورت حیات بیمه شده‌، شرکت بیمه تعهدی ندارد‌. از انواع این بیمه است‌: بیمه عمر زمانی‌، بیمه عمر مانده بدهکار‌، بیمه تمام عمر و‌…

۲ – بیمه‌های عمر به شرط حیات

در این نوع بیمه شرکت بیمه تعهد می‌کند درصورت حیات بیمه شده تا زمان انقضای مدت بیمه‌نامه‌، سرمایه بیمه را به صورت یکجا و یا مستمری به استفاده کننده بپردازد‌. از انواع این بیمه است‌: بیمه تشکیل سرمایه و انواع بیمه‌های مستمری‌.