فایده بیمه چیست؟

چکیده

فایده اصلی بیمه‌، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است. فارغ از نوع بیمه می‌توان گفت، بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت‌های اقتصادی‌، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۱ مهر
3054

فایده اصلی بیمه‌، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است. فارغ از نوع بیمه می‌توان گفت، بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت‌های اقتصادی‌، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.

انسان موجودی آینده‌نگر و دوراندیش و خطرگریز است و ابهام نسبت به آینده و نیازهای آتی‌، تامین آتیه خانواده‌، ازدواج‌، خرید مسکن‌، تولد فرزندان‌، تحصیلات عالی و دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌هایی از این قبیل‌، نیازهایی است که فقط با بهره‌گیری از بیمه و مزایای آن مرتفع خواهد شد.

امروزه بیمه در جوامع مختلف نقش‌ها و کارکردهای زیادی دارد. صنعت بیمه که از ارکان مهم اقتصادی و از پشتوانه‌های بازارهای مالی است‌. از سویی مبالغ حاصل شده از فروش بیمه‌های مختلف‌، باعث رونق اقتصادی‌، ایجاد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و سودآور است و از سوی دیگر صنعت بیمه با جبران خسارت‌های ناشی از حوادث ناگوار و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جهت مقابله با ریسک‌های مختلف‌، پشتوانه عظیمی‌برای کلیه بخش‌های اقتصادی است و امنیت و آرامش خاطر جامعه و آحاد مردم را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر باعث ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم خواهد شد و از این منظر راهکار مناسبی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و دغدغه‌های روانی ناشی از آن است‌.

خطراتی که با انواع بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرند، می‌توان به دو دسته خطرات جانی و خطرات مالی (اشخاص و اموال) تقسیم کرد، به‌عنوان مثال بیمه‌های درمان‌، عمر‌، از کارافتادگی و حوادث جزو بیمه‌های جانی (اشخاص) و بیمه‌های آتش سوزی‌، اتومبیل و‌… جزو بیمه‌های اموال طبقه بندی می‌شوند.

بیمه‌های اشخاص از آنجایی که با جان انسان سرو کار دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند‌، جان انسان قابل ارزش‌گذاری نیست، بنابراین هدف این نوع بیمه‌ها فقط جبران خسارت نمی‌باشد، بلکه هدف عمده‌این بیمه‌، دادن تامین‌های مناسب در مقابل ریسک‌های فردی مانند فوت‌، حوادث‌، بیماری و یا بار مالی ناشی از تحقق شرایط خاص نظیر ازدواج‌، تولد فرزندان، خرید خانه و… است. و از مهمترین بیمه‌های اشخاص بیمه‌های عمر است‌و از کامل‌ترین بیمه‌های عمر‌، هم به لحاظ کارکرد وهم از جهت نوع تامین‌های قابل ارائه و نیز مدت و جنبه پس‌اندازی آن‌، بیمه‌های عمر و پس‌انداز است.

رشیدیان

کارشناس تولیدمحتوا