بیمه مسئولیت چیست؟

چکیده

یکی دیگر از انواع بیمه ، بیمه مسئولیت است. در این بیمه مسئولیت افراد در برابر موضوعات مختلف بیمه‌ می‌شود.

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۱ مهر
1621

یکی دیگر از انواع بیمه بیمه مسئولیت است. در این بیمه مسئولیت افراد در برابر موضوعات مختلف بیمه‌ می‌شود.

بیمه مسئولیت 4 دسته کلی دارد:

  • بیمه مسئولیت عمومی (بیمه مسئولیت جامع شهرداری، بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی، بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی و ….)
  • بیمه مسئولیت حرفه‌ای (بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، پیراپزشکان، مهندسان و…، بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهدکودک، بیمه مسئولیت حرفه‌ای شهربازی و اماکن تفریحی و…)
  • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا (بیمه مسئولیت ناشی از تولید)
  • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

به جز این 3 دسته اصلی که گفتیم، یک سری بیمه‌های خاص دیگری هم وجود دارد که به درد آدم‌های کمتری‌ می‌خورد اما به هر حال لازم است. بیمه‌‌هایی مثل:

  • بیمه وام‌های بانکی
  • بیمه‌ پول در صندوق
  • بیمه شتر مرغ
  • بیمه اسب
  • و…

بیگی

کارشناس تولید محتوا