بیمه عمر انفرادی

سودی که بیمه عمر به بیمه‌گزار خود ارایه می‌دهد مهم‌ترین مزیت مالی بیمه عمر است با این حال بیمه عمر مزیت دیگری را نیز در اختیار بیمه‌گزار قرار داده است و آن امکان دریافت وام است. افرادی که بیمه عمر تهیه کرده‌اند اگر در طول مدت‌زمان بیمه عمر به پول نیاز داشته باشند می‌توانند از محل بیمه عمر انفرادی درخواست وام کنند. برای دریافت وام باید دو سال از تاریخ عقد قرارداد بیمه عمر گذشته باشد. این تنها شرط دریافت بیمه عمر است. بیمه‌گزار چند بار می‌تواند تا 90 % از اندوخته بیمه عمر خود وام دریافت کند. برای دریافت این وام نیازی به ضامن و یا چک‌های ضمانتی وجود ندارد و کارمزد آن نیز بسیار پایین و به میزان 4 % است.

محصولات مشابه

بیمه عمر طرح طلایی