درباره بيمه ثالث

تنها بیمه اجباری در کل کشور که برای هرکسی ماشین داره واجبه مربوط میشه به قانون (بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) که در اصطلاح رایج در کشور ما به همان (بیمه شخص ثالث اتومبیل) میشناسیمش.

درمواقعی که تصادفی بین اتومبیل شما با شخص دیگری رخ میدهد اگر مقصر شما شناخته شوید،جدا از خسارتی که به  ماشین خود شما وارد شده باید خسارت خودرو مقابل را هم شما پرداخت کنید،در واقع اینجاست که بیمه شخص ثالث به کمک شما می آید و نیازی نیست شما مبلغی از خودتونپرداخت کنید و تمام هزینه خودرو مقابل به عهده شرکت بیمه کننده میباشد.

به طور خلاصه اگر شما تصادف کردید با ماشین شخص دیگری و مقصر بوبدید،پرداخت خسارت ماشینه مقابل به عهده شرکت  بیمه شما میباشد.

در این میان یکسری ریزه کاری وجود دارد،مثل تخفیفات یا استفاده از بیمه نامه و چگونگی انتقال تخفیفات و ریزه کاری های دیگر که شما میتوانید با مشورت گرفتن  از کارشناسان شرکت بیمه دانا رهاورد حامی بهترین انتخاب را برای بیمه خود داشته باشید.

محصولات مشابه

درباره بیمه بدنه اتومبیل